Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 3 Average
Ogłoszenia od administracji
#21
Zgodnie z powyższą informacją, gangi:
LK
KoV
AW

zostają zawieszone ze wzgledu na zbyt niską aktywnosć przez liderów oraz vice liderów.

Administracja ROOT
#22
Gang Stowarzyszenie PszCzelarzy (spc) otrzymuje ostrzeżenie za łamanie regulaminu gangów - brak wymaganej ilości członków. Lider/VLider ma 3 dni na poprawę ilości członków inaczej gang zostanie usunięty.


Administracja ROOT
#23
Zgodnie z powyższym gang Stowarzyszenie PszCzelarzy zostaje usunięty.
Administracja ROOT
#24
Gang Parkowa Street zostaje usunięty ze względu na niezadowalającą frekwencje wszystkich członków.
Administracja ROOT
#25
Gangi NewBadLine [NBL] oraz Hunters [HNT] otrzymują ostrzeżenie ze względu na niską aktywność członków gangu.
#26
Gangi NewBadLine oraz Awesom zostają usunięte ze względu na niską aktywność członków.
#27
Gang Bloods Crew zostaje zawieszony na pięć dni za brak kultury oraz nadmierne łamanie regulaminu. Jeśli zawieszenie nie pomoże - gang zostanie permanentnie usunięty, a jego członkowie - wyciszeni.
#28
Gang Kombinat otrzymuje ostrzeżenie w związku z niezadowalającą aktywnością jego członków i sztabu. Lider ma kilka dni na poprawę aktywności, inaczej organizacja otrzyma drugie ostrzeżenie.
#29
Gang Kombinat otrzymuje drugie ostrzeżenie w związku z zbyt małą ilością członków gangu. Jeżeli w ciągu kilku dni ich liczba się nie poprawi to gang otrzyma trzecie ostrzeżenie, które równa się z usunięciem organizacji.

Team Wolves otrzymuje pierwsze ostrzeżenie z powodu nieaktywności jego członków. Lider ma kilka dni na poprawę tej sytuacji.
#30
Gangi Shadow oraz Quarantine otrzymują po ostrzeżeniu za uczestniczenie w czatowych wojnach międzygangowych.
Ponadto, Quarantine otrzymuje dodatkowe ostrzeżenie za przenoszenie ów wojen na redaktorski czat ogłoszeniowy.
Kolejne ostrzeżenie będzie wiązało się z usunięciem lub zawieszeniem zgromadzenia.

Jednocześnie informuję, że podobne nadużycie redaktorskiego czatu ogłoszeniowego przez sztab dowolnego gangu, będzie w przyszłości karane długookresową blokadą konta, a także natychmiastowym usunięciem gangu bez możliwości odwołania.


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)